CN21ETIA1 Huawei PFIA switch network Refrigeration Equipment

CN21MSPB0 Huawei 03052602 CGA MultiMedia Service Process Unit for T8280

CN21SMU1 Huawei Disassemble Board SMMD

CN21SWUA1 Huawei T8280 Main Control Board

CR5M0L2XXB20 Huawei Quidway NetEngine80E 2-Port 10GBase LAN/WAN-XFP Flexible Card B(P40-B)